Оценяване съответствието на радиосъоръженията, електромагнитна съвместимост. Сертификация RED, EMC
Заявление
Тук можете да направите заявка за оценяване на съответствието на вашите продукти
 
  ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
Сертификация
EMC, LVD, EI-R&TTE. Сертификация
Сертификация EMC, LVD, EI-R&TTE„ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД е Нотифициран орган за Сертификация на продукти от Европейската комисия с идентификационен номер NB 2024 по:

Директива 2014/30/EU (ЕMC) – въведена в Република България чрез Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОС ЕМС)

Продукти: Електрически и електронни уреди (апарати с електрически и / или електронни части, които могат да генерират електромагнитни смущения или могат да бъдат засегнати от такива смущения)
Процедура: Процедура на ЕС изследване на типа (модул В)

Директива 2014/53/EU (RED) – въведена в Република България чрез Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията (НСИОС Р)

Продукти: Радиосъоръжения
Процедура: Модули за оценка на съответствието B и C (изследване на типа на ЕС и съответствие на типа въз основа на вътрешен контрол на производството)

2006- Всички права запазени
Web design & SEO: Varnaweb